Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk i:

Avgrens geografisk:

Om NOR

NOR inneholder informasjon om enheter som er registeret i Virksomhets- og Foretaksregisteret. Opplæringskontorene i NOR inneholder også informasjon om hvilke fylkeskommuner som har godkjent opplæringskontoret (Dette er informasjon som kommer fra VIGO). NOR vil også samle historikk om endringer på enhetene. Det betyr at vi vil samle på informasjon om opplæringskontorer som går ut / legges ned.

Nasjonalt register over opplæringskontorer (NOR) er Utdanningsdirektoratets oversikt over aktive opplæringskontorer (men også de som er nedlagt eller utgått av ulike grunner). Registeret inneholder også eierne av opplæringskontorene.

Det vil være den enkelte fylkeskommune som administrerer de opplæringskontorene som ligger innenfor egen fylkesgrense. Fylkeskommunen gir derfor opplæringskontorene i eget fylke de tilgangsrettigheter de trenger. Fylkesmannen er statlig myndighet i fylket og gir fylkeskommunen tilgangsrettigheter.

NOR vil brukes i Utdanningsdirektoratet til å holde oversikt over opplæringskontorer knyttet til yrkesutdanningen, og benyttes av ulike IT-systemer som betjener yrkesutdanningen. Eksempler på slike systemer kan være Statistikkportalen og Påloggingsløsningen - UBAS. Etterhvert vil systemer som fokuserer på kvalitet i yrkesutdanningen også gjøre bruk av registeret.

Endringer som gjelder det enkelte opplæringskontor (enhet), kan meldes av påloggede brukere som har rettigheter tildelt i UBAS. Endringsønskene sendes til Brønnøysundregistrene og oppdateres der før dette endres i NOR.

NOR gir også muligheter til å søke fram opplæringskontorer, enten i et kart, eller geografisk avgrenset, eller på organisasjonsnummer eller etter navn, o.s.v. (se bl.a. hjelpetekst til utvidet søk).

Eksterne lenker